Binnen Capgemini stimuleren we een inclusieve werkcultuur. Want, werken bij Capgemini is meer dan alleen een baan: het is een plek waar jij je thuis voelt en helemaal tot je recht komt!

Iedereen is anders. En gelukkig maar! Wij geloven namelijk dat juist de dingen die ons van elkaar onderscheiden een bron van innovatie en creativiteit zijn. We zien diversiteit en inclusie niet alleen als een belangrijke voorwaarde om onze mensen te laten groeien en verbinden, maar ook als strategisch voordeel en continue kans om mooie projecten te realiseren. De onderlinge verschillen maken het mogelijk om nieuwe ideeën te bedenken, op markttrends te anticiperen en 'thought leaders' te zijn in ons vak.

Diversiteit & inclusie bij Capgemini

Met meer dan 300.000 werknemers en een wereldwijde aanwezigheid in bijna 50 landen zijn wij trots op onze culturele diversiteit. Maar onze holistische definitie van diversiteit omvat veel meer dan bijvoorbeeld ras, geslacht of handicap en reikt verder dan leeftijd, geloof, geslachtsverandering, huwelijk en partnerschap, zwangerschap en moederschap, en seksuele geaardheid. Het gaat over álles wat ons maakt tot wie we zijn: onze sociale achtergrond, onze ervaringen in leven en werk, onze communicatiestijlen en onze persoonlijkheid. Al deze factoren dragen bij aan het soort diversiteit waar wij de meeste waarde aan hechten: diversiteit van gedachten.

Onze communities

Onze communities moedigen mensen aan om zichzelf te zijn en stimuleren diversiteit en inclusie op de werkvloer.

Binnen Capgemini bestaan momenteel vier communities met betrekking tot diversiteit en inclusie: Cultuur & Religie, Gender, Mentale & Fysieke CAPabilities, Rainbow Network (LGBT +).

Cultuur & Religie

Met kantoren in meer dan 50 landen waar meer dan 100 talen worden gesproken, zijn we bij Capgemini gezegend met een enorm diverse mix van culturen en etniciteiten. Diversiteit van gedachten vormt de basis voor de creatieve en oplossingsgerichte kracht binnen ons bedrijf. We zetten ons in voor het werven en ontwikkelen van talent en stimuleren een cultuur waarin iedereen zich gerespecteerd en betrokken voelt, ongeacht hun ras of etniciteit.
Cultuur & Religie
Gender

Gender

Genderdiversiteit levert een grote bijdrage aan het behalen van betere resultaten, organisatiegroei en innovatie. Het is daarom van fundamenteel belang dat mannen en vrouwen een gelijke behandeling en gelijke kansen krijgen. Het is onze missie om zowel vrouwelijke als mannelijke collega’s te inspireren om zichzelf te zijn en genderdiversiteit te omarmen als de kracht die het is.

Mentale & Fysieke CAPabilities

Omgaan met uitdagingen van mentale en fysieke CAPabilities is iets waar we allemaal soms mee worstelen, ieder op zijn of haar eigen manier. Daarom willen we er zeker van zijn dat iedereen zich bij Capgemini prettig en betrokken voelt. We ondersteunen collega's met en zonder CAPabilities om ervoor te zorgen dat elke collega bij ons op de best mogelijke manier kan werken.
Mentale & Fysieke CAPabilities
Rainbow Network

Rainbow Network

Ons Rainbow Netwerk heeft als voornaamste missie om een cultuur te creëren en waarborgen waarin iedereen, ongeacht seksuele geaardheid of geslacht, zich vrij en veilig kan uitdrukken, op elke manier waar zij zich goed bij voelen. We willen dat onze collega's zich aangemoedigd voelen om helemaal zichzelf te kunnen zijn.
job alert

Ontvang de laatste vacatures